Haku nopeille kokeiluille: tutustu Urban Green Exploreriin

2 min

Keväällä 2022 B.Green-projekti haki avoimella kokeiluhaulla helppokäyttöistä vehreän kaupunkiympäristön opastusratkaisua Sompasaareen.

Forum Virium Helsingin koordinoima B.Green-projekti etsi kokeiltavaksi mobiililaitteella toimivaa alustaa, joka esittelee Sompasaaressa jo toteutettuja tai tulevaisuudessa toteutettavia vihreän infrastruktuurin ratkaisuja ja niihin liittyviä digitaalisia palveluita kaupunkilaisille.

B.Green hankkii 1-2 kokeilua, joiden arvo on korkeintaan 20 000 euroa (alv 0%). Valitut kokeilut toteutetaan Sompasaaressa kesäkuun 2022 loppuun mennessä. B.Green-projekti auttaa kokeilujen käynnistämisessä, kohteiden määrittelyssä ja viestinnässä. Lisäksi kokeilujen toteuttajia tuetaan käyttäjien tavoittamisessa sekä ratkaisun yhteiskehittämisessä asukkaiden ja asiantuntijoiden kanssa.

Millainen ratkaisu?

Urban Green Explorer -kokeilun tavoitteena on koota yhteen B.Green-projektin ja Helsingin kaupungin Sompasaaressa toteuttamia vihreään infrastruktuuriin ja kaupunkikehittämiseen liittyviä projekteja ja esitellä niitä innostavasti kaupunkilaisille. Projekteihin lukeutuvat mm. IoT-ympäristösensorointi, lisätyn todellisuuden sovellukset ja alueen laajemmat infrahankkeet.

Tavoitteena on kehittää helppokäyttöinen ja vuorovaikutteinen ratkaisu, jonka avulla kaikenikäiset kaupunkilaiset voivat oppia nopeasti ja itsenäisesti kehittyvästä kaupunkiympäristöstä ja kaupunkivihreän tarjoamista hyödyistä. Kokeilun avulla tuotetaan ymmärrystä siitä, kuinka rakentuvien alueiden kehityksestä ja niiden tulevaisuudesta voidaan viestiä paikallisille asukkaille tai siellä vieraileville. Kokeiltava ratkaisu toimii suomeksi ja englanniksi yleisesti käytetyillä matkapuhelimilla.

Kokeiluhausta järjestettiin infotilaisuus maanantaina 28.2. Tallenne on katsottavissa alla ja esitysmateriaalit löytyvät täältä.

Tarjousaikana on mahdollista esittää lisätietokysymyksiä. Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset voi lähettää kirjallisesti 24.3.2022 mennessä osoitteeseen [email protected]. Lisääthän viestin otsikoksi Urban Green Explorer. Esitetyt kysymykset ja niiden vastaukset julkaistaan tällä sivulla.

Q&A

Kysymys: Tarjouspyynnössä lukee “Forum Virium Helsingin B.Green-projektitiimi tukee ratkaisun sisältöjen laatimisessa”. Onko tarkoitus, että tarjoaja suunnittelee ja tuottaa myös sisällöt? Jos on näin, niin minkä tyyppisestä sisällöstä on kyse?

Vastaus: Sisällöllä viitataan vihreän infran ja siihen liittyvien digipalveluiden esittelyteksteihin, kuviin ja kuvituksiin, jotka tulevat B.Green-projektitiimiltä. Sisällöissä on tiettyjä välttämättömiä tieto-osioita, mutta materiaalin määrä ja esitystapa pyritään sovittamaan valittavaan pilotointiehdotukseen, kuten esimerkiksi tarinalliseen teemaan.


Voiko tarjouksen jättää englanniksi? 

Tarjouspyyntömateriaalit on saatavilla B.Greenin puolesta vain suomeksi, mutta tarjouksen ja sitä tukevat liitteet voi jättää englanniksi.

Tietoa pilottialueesta

Ortokuva Sompasaaresta

B.Green – Baltic Green Urban Infrastructure Planning is co-funded by Interreg Central Baltic Programme 01.02.2020 – 31.12.2022.