B.Green: Putukaväil 2.0 (ET)

B.Green – Baltic Green Urban Infrastructure Planning is co-funded by Interreg Central Baltic Programme 01.02.2020 – 31.12.2022.

Putukaväila huvigruppide kaardistus (ET)

PowerPointi esitlus Pollinator Highway Stakeholder Mapping 2020

B.Green – Baltic Green Urban Infrastructure Planning is co-funded by Interreg Central Baltic Programme 01.02.2020 – 31.12.2022.

Luonnolliseksi rakennettu (FI)

Näin suunnittelet, rakennat ja ylläpidät vihreää infrastruktuuria.

B.Green – Baltic Green Urban Infrastructure Planning is co-funded by Interreg Central Baltic Programme 01.02.2020 – 31.12.2022.